• Uncategorized

  Pick The Right Online Casino Bonus for You

  Since coming into existence online casinos have made quite the splash. For the most part people are no longer held back by the boundaries of where they live and the laws that govern the area. Now pretty much anyone who lives in this world can take part in all the gambling that they desire without having to leave the comfort of their own home. There are however several things that one needs to look for when they are seeking out the online casino of their choosing. Many times something can seem wonderful on the surface but when you get down to the meat of the issue it is not so…

 • Uncategorized

  Belarus Casinos

  Belarus was a part of the former USSR until 1990 when most of Eastern Europe experienced the downfall of communism. Belarus casinos still have a Russian atmosphere, which adds to the experience. There are a total of 25 casinos in Belarus today for the entertainment of tourists and locals alike. Minsk, the capital city, hosts 19 of them, and the others are in the following cities: Brest one, Gomel one, Grodno two, and Vitebsk one. Belarus casinos practice legal gambling approved by the government under strict laws and regulations. While most of Minsk casinos are open 24 hours a day due to the fact that they are either situated in…

 • Uncategorized

  ถ้าคุณไม่เล่นการพนันตอนนี้คุณจะเกลียดตัวเองในภายหลัง

  ในทุกสิ่งทางกฎหมายไม่มีการทดแทนคำแนะนำของทนายความที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อย่างไรก็ตามแนวคิดทั่วไปว่ากฎหมายกำหนดไว้ที่ใดเกี่ยวกับการพนันและโป๊กเกอร์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับการเล่นโป๊กเกอร์เพื่อหาเงินออนไลน์   สิ่งแรกที่คุณควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายการพนันของสหรัฐอเมริกาคือเหตุการณ์ล่าสุดได้ให้ความสนใจอย่างมากกับการพนันออนไลน์และการผ่านพระราชบัญญัติ Safe Pot ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับการเดิมพันออนไลน์จะทำให้การพนันกีฬาและการเดิมพันออนไลน์ส่วนใหญ่ เกี่ยวกับการโอนเงินผิดกฎหมาย   สิ่งที่สองที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการพนันและโป๊กเกอร์: มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างบางสิ่งเช่นการพนันกีฬาและการพนันในเกมเสริมทักษะเช่นโป๊กเกอร์หรือบริดจ์ นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการเดิมพันในรูเล็ตหรือบนเครื่องสล็อต อย่างไรก็ตามการพนันรูปแบบต่างๆเหล่านี้ยังไม่ได้รับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกันตามกฎหมาย การพิจารณาคดีที่ใช้กับการพนันกีฬาไม่จำเป็นต้องมีผลบังคับใช้กับโป๊กเกอร์ออนไลน์   สถานการณ์ยังคงสับสนอยู่มาก   หนึ่งในหน่วยงานด้านกฎหมายการพนันชั้นนำในสหรัฐอเมริกาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการผ่านกฎหมายว่าด้วยการบังคับใช้การพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายปี 2006: “ไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาที่ห้ามการพนันทางอินเทอร์เน็ตอย่างชัดเจนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ” อย่างไรก็ตามกฎหมาย Wire Act มีส่วนย่อยดังต่อไปนี้: “ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในธุรกิจการพนันหรือการเดิมพันโดยเจตนาใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสารผ่านสายสำหรับการส่งในการเดิมพันหรือการเดิมพันระหว่างรัฐหรือต่างประเทศหรือข้อมูลที่ช่วยในการวางเดิมพันหรือการเดิมพัน การแข่งขันกีฬาหรือการแข่งขันใด ๆ หรือเพื่อการสื่อสารผ่านสายซึ่งทำให้ผู้รับได้รับเงินหรือเครดิตอันเป็นผลมาจากการเดิมพันหรือการเดิมพันหรือสำหรับข้อมูลที่ช่วยในการวางเดิมพันหรือการเดิมพันจะถูกปรับภายใต้ชื่อนี้หรือ จำคุกไม่เกินสองปี เกมสล็อต หรือทั้งจำทั้งปรับ ”   ค่อนข้างง่ายที่จะดูว่าทำไมรูปปั้นนี้ Wire Act จึงถูกอ้างถึงบ่อยที่สุดว่าเป็นกฎหมายที่ทำให้การพนันออนไลน์โดยเฉพาะการพนันกีฬาผิดกฎหมาย ถึงกระนั้นแม้กฎเกณฑ์ที่สำคัญนี้ก็ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าการพนันออนไลน์นับประสาอะไรกับการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ข้อความของรูปปั้นแสดงให้เห็นว่ามันใช้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ “ธุรกิจการพนันหรือการพนัน” เท่านั้นไม่ใช่กับบุคคลที่ดีกว่าหรือในโป๊กเกอร์กับผู้เล่นแต่ละคน ดูกรณีของ Jay Cohen เพิ่มเติม   ในปี 2549 การผ่านพระราชบัญญัติการบังคับใช้การพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายได้เปลี่ยนสถานการณ์สำหรับผู้เดิมพันกีฬาออนไลน์และอาจเป็นไปได้สำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์ด้วยเช่นกัน การกระทำดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายเฉพาะการโอนเงินในโลกแห่งการเดิมพัน   เกมฟรีและรูปแบบการพนันที่ไม่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเรียกเก็บเงิน แต่การพนันในรูปแบบอื่น ๆ ก็คือแม้ว่าจะยังถือว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ผู้วางเดิมพันแต่ละราย แต่ผู้เล่นโป๊กเกอร์เพียงคนเดียวที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันจะ ถูกกำหนดเป้าหมายโดยรัฐบาลของรัฐหรือรัฐบาลกลาง   ความสนใจส่วนใหญ่ในพระราชบัญญัติการบังคับใช้การพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายและพระราชบัญญัติการโอนเงินจะมอบให้กับการโอนเงิน ตามพระราชบัญญัติปี 2549: “ห้ามมิให้บุคคลใดมีส่วนร่วมในธุรกิจการพนันหรือการพนันโดยเจตนายอมรับการโอนเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ จากบุคคลที่เข้าร่วมในการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมาย … [ซึ่ง] … รวมถึงบัตรเครดิตการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และแม้กระทั่งการตรวจสอบกระดาษ แต่ จำกัด เฉพาะธุรกิจการพนันทางอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เฉพาะผู้เล่นเท่านั้น ”   ความคาดหวังคือการโอนเงินออนไลน์หรือธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดจะต้องให้ผู้เข้าร่วมแสดงรหัสที่ถูกต้องและตรวจสอบได้เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินธุรกรรมได้   เมื่อพูดถึงการระดมทุนหรือถอนออกจากบัญชีโป๊กเกอร์ออนไลน์เช่นด้วยบัตรเครดิตเช็คหรือการโอนเงินพระราชบัญญัติปี 2549 อาจทำให้ผู้เล่นซับซ้อนขึ้น ท้ายที่สุดแล้วจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายใหม่และความพร้อมในการที่แต่ละเว็บไซต์ตกลงที่จะปฏิบัติตาม   การเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ไม่ถือว่าผิดกฎหมายหรือโดยฉันทามติ แต่สิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่มีข้อกังวลในการปรึกษากับทนายความเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมว่าการเรียกเก็บเงินใหม่นี้พระราชบัญญัติการบังคับใช้การพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะส่งผลต่อสถานการณ์อย่างไร ทุกคนควรรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาที่อาจเปลี่ยนแปลงสถานะของการพนันออนไลน์โดยทั่วไปหรือการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ พระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่ได้รับการลงนาม แต่จะเป็นเช่นนั้นและข้อบังคับที่เสนอจะมีผลบังคับใช้ภายในต้นปี 2550 คุณควรตรวจสอบกฎหมายสำหรับรัฐที่คุณอาศัยอยู่ด้วย

 • Uncategorized

  Three Important Things to Consider When Choosing an Online Casino

  The popularity of online casinos continues to grow by leaps and bounds. There are thousands of sites to choose from. The reasons for this rapid expansion are obvious if you like to play in your pajamas or if you don’t live near Las Vegas, Atlantic City or one of the other land-based casino sites. The online casinos offer convenience, a variety of games, a wide range of minimum bets, signup bonuses, anytime gambling, and no waiting. Before you sign up at an online casino (or two or three) consider these three important items. First: The casino must be honest and reputable and provide extensive customer support. Internet scams multiply daily…

 • Uncategorized

  วิธีปรับปรุงการพนันใน 60 นาที

  คาสิโนออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมากและความหลากหลายก็มีมากจนยากขึ้นเรื่อย ๆ ในการเลือกสิ่งที่เหมาะสมระหว่างพวกเขาทั้งหมด เพื่อดึงดูดผู้เล่นคาสิโนใหม่คาสิโนบางแห่งจะเสนอโปรโมชั่นโบนัสคาสิโนที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่โบนัสคาสิโนที่ไม่มีเงินฝากไปจนถึงโบนัส High Rollers สุดพิเศษ คาสิโนบางแห่งให้ความสำคัญกับเกมการสนับสนุนลูกค้าวิธีการชำระเงินตัวเลือกภาษาหมายเลขโทรศัพท์ฟรีจดหมายข่าวบทเรียนกลยุทธ์เกมตัวแทนจำหน่ายคาสิโนสดเป็นไปได้ที่จะรับชมการแสดงแถบฟรี แต่สำหรับผู้เล่นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือการหาเกมที่เหมาะสมที่พวกเขาสามารถเอาชนะคาสิโนได้ แน่นอนว่าหนึ่งในเกมที่ให้ความได้เปรียบเหนือคาสิโนขึ้นอยู่กับกฎและโบนัสคาสิโนที่เสนอคือแบล็คแจ็ค   สำหรับผู้เล่นคาสิโน Blackjacks ความหลากหลายของเกมแบล็คแจ็คที่นำเสนอนั้นน่าผิดหวังเนื่องจากความแตกต่างของกฎของเกมข้อ จำกัด การเดิมพันโบนัสคาสิโนที่มีให้ตัวเลือกผู้เล่นหลายคนเป็นต้น   แต่อาจมีวิธีเปิดเผยความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างเกมคาสิโนแบล็คแจ็คที่คาสิโนมีให้บริการโดยไม่ต้องดาวน์โหลดและเล่นที่คาสิโนออนไลน์ตามซอฟต์แวร์คาสิโนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด?   คาสิโนออนไลน์บางแห่งใช้ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบเอง แต่คาสิโนออนไลน์ที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ส่วนใหญ่ใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดหาโดย บริษัท ที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคาสิโน แน่นอนว่ามีผู้ที่ใหญ่ที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดที่จัดหาซอฟต์แวร์คาสิโนคุณภาพสูง: Microgaming, Real Time Gaming และ Playtech   สิ่งที่ต้องจำก็คือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แต่ละรายมีชุดเกมแบล็คแจ็คที่แตกต่างกันอย่างมากดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือค้นหาว่าผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ใดที่คาสิโนที่คุณสนใจใช้อยู่และคุณจะรู้ว่าแบล็คแจ็ครูปแบบใดบ้างที่พวกเขาสามารถทำได้ ข้อเสนอและคุณภาพของเกมด้วย ด้านล่างนี้เป็นภาพรวมคร่าวๆของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์หลักสามรายและแบล็คแจ็ครูปแบบต่างๆที่พวกเขานำเสนอทั้งหมด dg คาสิโน   คาสิโน Microgaming อาจเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในอินเทอร์เน็ต พวกเขานำเสนอรูปแบบแบล็คแจ็คจำนวนมากที่สุดรวมถึงแบล็คแจ็ค 20 ประเภทที่น่าตื่นตาตื่นใจ นี่เป็นตัวเลขที่น่าทึ่ง แต่ไม่ได้หมายความว่า Microgaming ดีที่สุด หากคุณยังไม่เคยลองคาสิโนอื่นโดยใช้ซอฟต์แวร์อื่นคุณควรทำเช่นนั้นและตัดสินด้วยตัวคุณเองว่าสิ่งใดดีที่สุดสำหรับคุณ แบล็คแจ็คที่โดดเด่นสองรูปแบบที่มีให้ในซอฟต์แวร์ Microgaming คือ Multihand Atlantic City Blackjack   เช่นเดียวกับแบล็คแจ็คแบบคลาสสิกจะเล่นด้วยสำรับไพ่ 52 ใบ แต่คุณสามารถเล่นได้สูงสุด 5 มือต่อครั้ง Microgaming ยังเสนอแบล็คแจ็คโบนัสแบบหลายมือโดยใช้ไพ่ 2 สำรับ 52 ใบ ในเกมนี้มีคุณสมบัติการเดิมพันโบนัสที่ช่วยให้คุณสามารถเดิมพันโบนัสที่จุดเริ่มต้นของแต่ละมือและจะจ่ายให้กับไพ่สองใบแรก   การเล่นเกมแบบเรียลไทม์หรือ RTG ไม่ได้นำเสนอแบล็คแจ็คหลายเวอร์ชันเหมือนกับ Microgaming แต่การเลือกยังคงดีอยู่และการดำเนินการก็มีคุณภาพสูงสุดเช่นกัน

 • Uncategorized

  Does Gambling Sometimes Make You Feel Stupid?

  “Casino” is a word that originally meant “house,” though it has long been associated with pleasure. Casino restaurant designs are carefully constructed around the expectations of casino visitors to maximize the potential for profits. While the majority of Britain’s 137 casinos feature lackluster design and decor, for most people the word “casino” still evokes a sense of distinctive elegance and prestige. Such expectations may be due to the popularity of the fictional James Bond, whose cinematic adventures include spectacular wins at the wheel amid the splendor of a chic casino. The casino featured in the classic James Bond films was inspired by the existing Grand Casino in Monte Carlo. Ian…

 • Uncategorized

  6 Incredible Gambling Transformations

  Online casino games are brilliant invention that completely transformed the field of gambling. They enable people to gamble with less commitment of time, money and inconvenience than before. Comparing online casino with land casino is like comparing apples and oranges, each appeal to different aspects of a player’s game. Let’s take a look at the advantages and disadvantages of online casino games as compared to the land-based casino. The Surroundings: there is great fun and excitement playing casino games at the actual casino, but when it comes down to what important to the casinos – gambling the casino atmosphere is trying to dissolve and distract you… from your money. In…

 • Uncategorized

  Online Casino Vs A Land Based Casino

  The online casino industry which began in the year 1996 has witnessed tremendous growth and has become more popular than one could ever have imagined. Presently, there are thousands of Internet casinos generating revenue that go well above billion dollars. As Internet population grows globally, and with online gambling gaining popularity in European and Asian countries, it is safe to say that the above figures will grow even further with no instant signs of decelerating in the near future. An online casino when compared to a land based casino has several advantages, which make it a far more profitable venture. Given below are some reasons which have contributed to the…

 • Uncategorized

  How to Help a Loved One With a Gambling Problem Stop Gambling and Control the Addiction

  Do you love someone who seems to be out of control with a gambling problem? Maybe it is a subtle presence in his or her life that is having a negative effect, though on the surface, things seem fine. It may appear that he or she is not trying to deal with the addiction, may not even admit that there is one, but as the old saying goes, “Still waters run deep.” Your loved one may want to stop gambling, but may not know how. There may be a great inner struggle going on and the last thing he or she needs is more pressure. Sometimes the pressure of having…

 • Uncategorized

  Beginner’s Guide to Online Casino Gambling

  Unarguably Internet is the buzz word today, be it shopping, searching for information, or casino gambling. Internet casino gambling is now a several billion dollar industry and is continuously growing globally at an incredible rate. More and more people gamble at online casinos, for the advantages that they offer. It is highly convenient and satisfying to sit in front of the computer, and enjoy online casino gambling and win real cash without wasting gasoline to reach the casino. Also, no one can force you to wager more money, when you don’t feel like playing. The online casino gambling sites around the world allow you to play your favorite casino-style games…